Piškotki na portalu Kam za vikend

HUDDA d.o.o. na spletnem portalu www.kamavikend.si uporablja piškotke. Uporaba piškotkov je podrobneje opredeljena v tej politiki piškotkov, kjer najdete informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, njihovi funkciji ter času trajanja. Prav tako v tej politiki piškotkov najdete informacije o možnosti nastavitev piškotkov na spletnem portalu.

Za obdelavo osebnih podatkov, ki ni vezana na uporabo piškotkov, si preberite našo politiko zasebnosti, ki vam je na voljo tukaj.

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje HUDDA d.o.o., Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana. Za kakršnakoli vprašanja glede uporabe piškotkov nas lahko kadarkoli kontaktirate po e-pošti na: info@kamzavikend.si

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku določene spletne strani naložijo na napravo uporabnika. Piškotki opravljajo različne funkcije, nekateri zagotavljao delovanje posamične spletne strani in izboljšajo uporabniško izkušnjo. Nekateri piškotki analizirajo promet na spletni strani, drugi pa omogočajo izvajanje oglaševanja. Podrobneje vrste piškotkov in njihove funkcionalnosti opredeljujemo spodaj.

Katere piškotke uporabljamo?

Na naši spletni strani, www.kamzavikend.si uporabljamo naslednje piškotke:

  • Nujni piškotki,
  • Analitični piškotki,
  • Oglaševalski piškotki.

Nujni piškotki so piškotki, ki zagotavljajo varnost in delovanje naše spletne platforme. Brez teh piškotkov naša platforma ne deluje, zato jih ni mogoče izključiti. Te piškotki vas ne morejo identificirati, saj je njihova naloga le pravilno prikazovanje spletne platforme.

Analitični piškotki so piškotki, ki omogočajo izvedbo statističnih analiz spletnih strani. Z uporabo teh piškotkov lahko izdelamo analizo uporabe naše spletne platforme in s tem lažje in bolj učinkovito izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo. Te piškotke bomo uporabljali samo na podlagi vašega soglasja.

Oglaševalski piškotki so piškotki, ki omogočajo kreiranje uporabniškega profila, na podlagi katerega se uporabniku prikazujejo oglasna sporočila, ki so skladna z njegovimi interesi in zanimanji. Na ta način želimo izboljšati vašo uporabniško izkušnjo. Te piškotke bomo uporabljali samo na podlagi vašega soglasja. V kolikor se odločite, da ne želite uporabe oglaševalskih piškotkov, to ne bo preprečilo pojava oglasov, temveč zgolj vplivalo na relevantnost oglasov glede na vaša zanimanja.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Piškotke lahko uporabljamo za različne namene, ki so opredeljeni spodaj.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke za:

  • delovanje spletne strani;
  • izvajanje analiz spletnega mesta;
  • izvajanje prilagojenega oglaševanja.

Kako nastavite piškotke?

V primeru, da ste na naši spletni strani prvič, imate možnost piškotke urediti v pasici, ki se nahaja na dnu spletne strani. Na ta način lahko nastavitie piškotke, ki jih želite.

V kolikor želite nastavljeno ureditev piškotkov spremeniti, lahko to vedno uredite na naši spletni strani: www.kamzavikend.si in sicer v posameznem brskalniku. V kolikor na svoji napravi uporabljate več različnih brskalnikov ali pa uporabljate različne naprave, je potrebno piškotke urediti za vsako napravo in brskalnik ločeno.

Za pomoč pri nastavitvah vam spodaj podajamo linke do navodil za nastavitev v posameznem brskalniku:

Vaše pravice

Pravice, ki jih imate glede obdelave osebnih podatkov, so opredeljene v naši politiki zasebnosti, do katere lahko dostopate tukaj.

Spremembe

Politika piškotkov se lahko kadarkoli spremeni, brez predhodnega opozorila. V kolikor bo potrebno pridobiti vaše soglasje, vas bomo o tem predhodno obvestili. Veljavna različica politike piškotkov je vedno na voljo na: kamzavikend.si/piskotki

Povzetek piškotkov

Ime piškotka

Veljavnost

Namen

Lastni piškotek? Piškotek tretjih oseb

_ga

2 leti

Piškotek orodja Google Analytics, ki nam pomaga pri izvajanju anonimnih statističnih analiz.

Piškotek tretje osebe

_ga_5QXPQ466C6

2 leti

Piškotek orodja Google Analytics, ki nam omogoča anonimno zbiranje podatkov o sejah na spletni strani.

Piškotek tretje osebe

_fbc

2 meseca

Piškotek orodja Facebook Pixel, ki nam pomaga pri beležnju obiska iz družbenega omrežja Facebook

Piškotek tretje osebe

_fbp

2 meseca

Piškotek orodja Facebook Pixel, ki unikatno določa spletno stran na kateri je nameščen.

Piškotek tretje osebe

NASTAVITVE PIŠKOTKOV

NUJNI piškotki omogočajo delovanje naše spletne platforme, zato jih ni mogoče izključiti.

VEDNO AKTIVNO

ANALITIČNI piškotki zbirajo podatke o obiskih in uporabi naše spletne platforme.

OGLAŠEVALSKI piškotki nam omogočajo zbiranje podatkov o vas in izgradnjo uporabniškega profila, na podlagi katerega vam lahko ponudimo oglase, ki so prilagojeni vašim željam in interesom.